ดัชนีมวลกายคืออะไร (BMI) อยากรู้เราอ้วนหรือยัง?

ดัชนีมวลกายคืออะไร (BMI) อยากรู้เราอ้วนหรือยัง?

พฤษภาคม 12, 2017 admin 0

อยากรู้เราอ้วนหรือยัง? การดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากมาย กลายเป็นชีวิตที่ต้องเร่งรีบ แข่งขันกันทำงาน ทำให้เวลาที่จะมาดูแลตัวเองนั้นลดน้อยลงไป ปัญหาสุขภาพของผู้คนสมัยนี้จึงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน หรือ […]