ตารางการเผาผลาญแคลอรี่ คํานวณการเผาผลาญพลังงาน

ตารางการเผาผลาญแคลอรี่ของแต่ละกิจกรรม การเผาผลาญพลังงาน คํานวณการเผาผลาญพลังงาน

ตารางการเผาผลาญแคลอรี่ คํานวณการเผาผลาญพลังงาน

คํานวณการเผาผลาญพลังงาน พอเรารู้ว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นให้พลังงานเท่าไหร่ แล้ว เราก้ต้องใช้พลังงานไปให้มากเท่าที่รับเข้ามา โดยเราได้นำเอาตารางการเผาผลาญพลังงานของกิจกรรมแต่ละอย่างมาให้ดูค่ะ

ตารางการเผาผลาญแคลอรี่ของแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม
ระยะ เวลา
แคลอรี่
กวาด บ้าน ถูบ้าน 1 ชั่วโมง 200-250
นั่งดู ทีวี 1 ชั่วโมง 80-120
ทำสวน รดน้ำ พรวนดิน 1 ชั่วโมง 300-450
เดินเล่น 1 ชั่วโมง 200-220
เดินเร็วๆ 1 ชั่วโมง 400-500
ว่าย น้ำ (ขึ้นอยู่กับการออกแรงว่าย) 1 ชั่วโมง 250-650
วิ่ง (ขึ้นอยุ่กับความเร็ว) 1 ชั่วโมง 600-1,000
เต้น รำ 1 ชั่วโมง 300-450
เล่นโบว์ลิ่ง 1 ชั่วโมง 300-400
ขี่จักรยาน 1 ชั่วโมง 200-500
เดิน ขึ้นบันได 1 ชั่วโมง 400-700
ตีแบดฯ 1 ชั่วโมง 280-380

แหล่งข้อมูล : http://exercise-yoga95.blogspot.com/2010/05/blog-post_6911.html