ดัชนีมวลกายคืออะไร (BMI) อยากรู้เราอ้วนหรือยัง?

ดัชนีมวลกายคืออะไร (BMI) อยากรู้เราอ้วนหรือยัง? ดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) นำ้หนักตัว (กิโลกรัม) / ความสูง (เมตร) กำลังสอง

ดัชนีมวลกายคืออะไร (BMI) อยากรู้เราอ้วนหรือยัง?

อยากรู้เราอ้วนหรือยัง?

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากมาย กลายเป็นชีวิตที่ต้องเร่งรีบ แข่งขันกันทำงาน ทำให้เวลาที่จะมาดูแลตัวเองนั้นลดน้อยลงไป ปัญหาสุขภาพของผู้คนสมัยนี้จึงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน หรือแม้แต่กระทั้งโรงร้ายอย่าง มะเร็ง โรคภัยต่างๆนี้เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน

ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเริ่มดูแลสุขภาพกันอย่างจริงๆ จังๆ  และอย่างแรกที่เราจะคิดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพ นั้นก็คือ “ความอ้วน” เพราะความอ้วนนั้นเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า “เราอ้วนหรือยัง?” เรื่องความอ้วนมีดัชนีชี้วัดอยู่หลายตัว วันนี้ขอนำเสนอ วิธีง่าย ที่เรียกว่า “ดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)

ดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)

เป็นค่าที่สามารถคำนวนได้ง่ายๆ โดยใช้น้ำหนักและส่วนสูง เพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวต่อความสูงของคนเรา โดยมีวิธีการคำนวนดังนี้

BMI = นำ้หนักตัว (กิโลกรัม) / ความสูง (เมตร) กำลังสอง

ตัวอย่างเช่น คุณมีน้ำหนัก 75 กิโลกรัม มีส่วนสูง 180 เซ็นติเมตร  

1. แปลงส่วนสูงให้มีหน่วยเป็น เมตร จะได้ 1.8 เมตร
2. หาค่ายกกำลังสองของส่วนสูงที่เป็นเมตร จะได้ 3.24
3. แทนค่าในสูตร จะได้
     BMI = 75/3.24
           = 23.15
4. เมื่อได้ค่า BMI ดังกล่าวแล้ว เอามาเปรียบเทียบว่าเราอ้วนเกินไปหรือยัง ดังนี้

  • ค่าน้อยกว่า 18.5 ผอมเกินไป
  • 18.5 ถึง 24 เหมาะสม
  • 25 ถึง 29   น้ำหนักเกิน
  • 30 ถึง 40   อ้วน
  • มากกว่า 40 อ้วนมาก อันตราย

เป็นยังไงบ้างคะ ต้อนนี้คุณเริ่มอ้วนหรือยัง ตอนนี้เราก็รู้ตัวเองแล้วนะคะว่าเราอ้วนหรือยัง ในบทความต่อๆ จะมีอะไรมฝากกันอีก รอติดตามกันนะคะ

http://naruemol2021.blogspot.com/2013/12/bmi.html